Nuevo diacono en Santa Maria D. Rodrigo Ferre Bodi

Amb molta alegria vos comuniquem que el Sr. Cardenal – Arquebisbe de València, D. Antonio Cañizares Llovera ha nomenat a D. Rodrigo Ferre Bodí, diaca permanent, ordenat el passat 19 de gener a la Catedral de València perquè preste el seu servici pastoral a la nostra parròquia de Santa María. D. Rodrigo també estarà al servici de la nostra Vicaria VI com a coordinador de formació dels professors de religió. D. Rodrigo és natural de Banyeres de Mariola, està casat i té dos fills, a més és professor de religió de l’ institut del seu poble natal, on resideix.


El Concili Vaticà II va restablir el ministeri del Diaconat Permanent que en les últimes dècades s’ha implantat en les diòcesis espanyoles. En la nostra diòcesi l’Arquebisbe García – Gasco va firmar el Decret d'Instauració del Diaconat Permanent en 2005. A aquest ministeri poden accedir homes tant solters com casats (com diu el seu nom seran diaques permanentment, per a sempre, a diferència de D. Enrique que és diaca com un pas previ per a l’Ordenació Sacerdotal). Amb esta ordenació, els nous diaques permanents reben l'encàrrec, a més, de distribuir la Comunió com a ministre ordinari, de presidir celebracions exequials i administrar els sagraments del Matrimoni i Baptisme en les parròquies de la diòcesi on són destinats per l'Arquebisbe.


La seua presentació tindrà lloc en la Eucaristia de la festa de Sant Blai, a l’Església de Sant Miquel, que és celebrarà el proper dissabte 9 de febrer a les 19h.


Donem Gràcies a Déu i preguem per ell. Siga benvingut.


unnamed

Noticias Relacionadas

Evangelio del día

viernes 26 Abril 2019 : Evangelio según San Juan 21,1-14.

Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Sucedió así: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: "Voy a pescar". Ellos le respondieron: "Vamos también nosotros". Salieron y subieron a la barca. Pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era él. Jesús les dijo: "Muc ...

... leer más

Twitter Pontifex

Santo
del día

26 DE ABRIL SAN CLETO PAPA

En Roma, conmemoración de san Cleto, papa, el segundo que rigió la Iglesia Romana después de san Pedro. († 88)¿Son dos o tan sólo uno?, por mucho tiempo se pensó que Anacleto y Cleto habían sido dos papas distintos del siglo primero. Después resultó claro que el segundo nombre era sólo una abreviación familiar del primero. Y así ha quedó registrado en la sucesión cronológica de los jefes de la iglesia de Roma: Anacleto o Cleto fue el tercero, después de Pedro y Lino. Tercero, entonces, en la serie de papas. Sobre su origen sob ...

... leer más