Nuevo diacono en Santa Maria D. Rodrigo Ferre Bodi

Amb molta alegria vos comuniquem que el Sr. Cardenal – Arquebisbe de València, D. Antonio Cañizares Llovera ha nomenat a D. Rodrigo Ferre Bodí, diaca permanent, ordenat el passat 19 de gener a la Catedral de València perquè preste el seu servici pastoral a la nostra parròquia de Santa María. D. Rodrigo també estarà al servici de la nostra Vicaria VI com a coordinador de formació dels professors de religió. D. Rodrigo és natural de Banyeres de Mariola, està casat i té dos fills, a més és professor de religió de l’ institut del seu poble natal, on resideix.


El Concili Vaticà II va restablir el ministeri del Diaconat Permanent que en les últimes dècades s’ha implantat en les diòcesis espanyoles. En la nostra diòcesi l’Arquebisbe García – Gasco va firmar el Decret d'Instauració del Diaconat Permanent en 2005. A aquest ministeri poden accedir homes tant solters com casats (com diu el seu nom seran diaques permanentment, per a sempre, a diferència de D. Enrique que és diaca com un pas previ per a l’Ordenació Sacerdotal). Amb esta ordenació, els nous diaques permanents reben l'encàrrec, a més, de distribuir la Comunió com a ministre ordinari, de presidir celebracions exequials i administrar els sagraments del Matrimoni i Baptisme en les parròquies de la diòcesi on són destinats per l'Arquebisbe.


La seua presentació tindrà lloc en la Eucaristia de la festa de Sant Blai, a l’Església de Sant Miquel, que és celebrarà el proper dissabte 9 de febrer a les 19h.


Donem Gràcies a Déu i preguem per ell. Siga benvingut.


unnamed

Noticias Relacionadas

Evangelio del día

jueves 5 Agosto 2021 : Evangelio según San Mateo 16,13-23.

Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: "¿Qué dice la gente sobre el Hijo del hombre? ¿Quién dicen que es?". Ellos le respondieron: "Unos dicen que es Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas". "Y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy?". Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: "Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo". Y Jesús le dijo: "Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo h ...

... leer más

Twitter Pontifex

Santo
del día

5 DE AGOSTO DEDICACIÓN DE LA BASÍLICA DE SANTA MARÍA LA MAYOR EN ROMA Y NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES ADVOCACIÓN MARIANA

Dedicación de la basílica de Santa María, en Roma, construida en el monte Esquilino, que el papa Sixto III ofreció al pueblo de Dios como recuerdo del Concilio de Efeso, en el que la Virgen María fue saludada como Madre de Dios (c. 434).Una vez que el Concilio de Éfeso, en el año 431, proclamó la maternidad divina de María, el Papa Sixto III erigió en Roma, sobre el monte Esquilino, una basílica dedicada a la Santa Madre de Dios. Recibe también el nombre de Santa María de las Nieves porque el sitio donde había de construirse qued ...

... leer más